Sigma Recruit AB

1 lediga jobb

SIGMA RECRUIT 

Vi är ett specialistrekryteringsföretag inriktat på att hjälpa våra kunder att identifiera, attrahera och utvärdera specialister, ledare och andra affärskritiska roller inom IT, Engineering, Life Science, Finance, Executive, Commercial och HR. med kandidatmarknaden. 

Varje uppdrag är unikt och drivs målinriktat i nära samarbete med kunden. Vi åtar oss enbart de uppdrag vi har möjlighet att tillsätta med rätt person. Vi kombinerar search med digital marknadsföring för att få ännu effektivare och mer kvalitativt utfall.

Vårt mål är att skapa värde för både våra kunder och kandidater med utgångspunkt i vår kompetens och erfarenhet. Vi förstår våra kandidater och är genuint intresserade av deras utveckling och förväntningar på framtida arbetsgivare. 

Konsultverksamhet avseende företags organisation

   20-49

Här finns vi